Drivmedelsbeskattning

Proposition

Yrkande:    Landsbygdspartiet skall driva en politik för en zonindelning av landet med utgångspunkt i de med kollektivtrafik försedda tätorterna. Drivmedelsbeskattningen skall minska ju längre ut zonen befinner sig.

Bakgrund:    Landsbygden är idag beroende av bilen för den dagliga pendlingen till arbete, skola, barnomsorg etc. Orsaken till detta är avsaknaden av fungerande kollektivtrafik.

Böndernas redskap kräver drivmedel. Priset på detta drivmedel innebär en allvarlig försämring av lönsamhet i jordbruk och skogsbruk etc.

I dagens Sverige är en utbyggnad av kollektivtrafiken ofta en omöjlighet. Därmed är folket på landsbygden tvunget att använda bilen för att alls kunna bo kvar.