Namnbyte till Landsbygdspartiet

Landsbygdsdemokraterna byter namn till Landsbygdspartiet oberoende.

Detta har möjliggjorts genom att Landsbygdsdemokraterna och Landsbygdspartiet oberoende har enats och gemensamt antagit namnet Landsbygdspartiet oberoende.

Nu passerar vi en milstolpe i arbetet för att ena landsbygden kring ett parti som har kunskapen och förmågan att driva frågor som berör alla de människor som lever eller har intressen utanför storstadsregionerna. Landsbygdens politiska situation måste stärkas. Det behövs en röst som kan föra landsbygdens talan i debatten med det storstadsfokuserade politiska etablissemanget.

Från Landsbygdsdemokraternas sida har det länge funnits en vilja att genomföra detta namnbyte. Därför inleddes förhandlingar med Landsbygdspartiet oberoende som önskade en bredare organisation för satsning på riksdagsval, dessa förhandlingar har nu resulterat i en ny och starkare organisation. Arbetet har pågått under större delen av 2012. Partiet kommer att arbeta för platser i kommuner, landsting, EU-parlamentet samt riksdag.

Styrelsen Landsbygdspartiet oberoende.