Främjande av lokal mat

Proposition

Yrkande:    Landsbygdspartiet skall driva en politik som främjar lokalt producerade produkter. Landsbygdspartiet skall även verka för en översyn av befintligt regelverk kring produktion och handel med lokalproducerade produkter.

Bakgrund:     Gällande regelverk kring lokalproducerade produkter försvårar/omöjliggör att verksamheten kan göras lönsam.

Lokalt producerad mat är det mest klimatsmarta valet för den medvetne konsumenten och bör utgöra en viktig del i näringarna på landsbygden.

Möjligheten till självförsörjning är en förutsättning för en hållbar utveckling av livet på landsbygden.