Ny lokalförening i Örebro

Pressmeddelande

 

Landsbygdspartiet Oberoende (LPo) öppnar ny lokalförening i Örebro.

Första mötet hölls 20 februari 2014, vi håller första årsmöte,

den 8:e mars 2014.

Press, Medlemmar samt övriga intresserade bjuds härmed in.

Föranmälan till detta årsmöte görs via Epost,

till: lpo.orebro@gmail.com,

dessa skall vara oss tillhanda senast 3:e mars.

 

Då vi ännu inte faställt lokal för årsmötet,

ber vi att få återkomma närmare.

 

Kontaktpersoner interimstyrelse:

Erika Sörengård

070-630 57 00

Sebastian Wilhelmsson

070-8343632