RÄDDA MJÖLKBÖNDERNA! Manifestation i Stockholm 21/9.

Svensk mjölknäring är i kris och LRF har äntligen kallat till en manifestation i Stockholm måndagen den 21/9.
Landsbygdspartiet oberoende kommer att representeras där av några partistyrelseledamöter och ett antal medlemmar för att visa vårt stöd för mjölkbönderna i deras svåra situation.

 Hela landsbygdens nav? Ja det är kanske att ta i, men utan mjölkbönder så minskar det öppna landskapet och den biologiska mångfalden rejält. Många arbetstillfällen går förlorade och vi tvingas till import av livsmedel producerade under betydligt sämre förhållande både beträffande djurskydd och miljö. Vår restriktiva antibiotikaanvändning slås i spillror och beredskapen vid krissituationer i omvärlden försämras än mer när självförsörjningsgraden på livsmedel närmar sig ynka 40%.

Landsbygdspartiet oberoende har redan i januari presenterat ett konkret förslag till akut lösning. Låt mjölkbönderna behålla momsen på mjölklikviden tills en långsiktigt hållbar jordbrukspolitik formats. En där svenska producenter inte åläggs en massa fördyrande regler och skatter, för att sen kastas ut i frihandelscirkusen och konkurrera med import av livsmedel producerade på helt andra villkor. Mervärden kostar och då måste staten ta sitt ansvar och ersätta bönderna.

Ett annat förslag vi driver är en kopeng. Vi föreslår 2000 kr/år och mjölkko, att utbetalas snarast.

Regeringen måste ta sitt ansvar snarast och lösa krisen! När en mjölkbonde bestämmer sig för att sluta, tar det minst ett halvår innan det märks, eftersom korna mjölkar på i 9-10 månader efter kalvning. Men när beslutet om nedläggning är taget, så föds inga nya kalvar om 9 månader och sen är det slut. En nystart tar ännu längre tid för den som skulle vilja börja igen om villkoren blir bättre.

Långsiktigt behövs mycket göras för det svenska lantbruket. Men nu måste akuta åtgärder till. Kom gärna och stå med oss på mynttorget i Stockholm och visa ditt stöd för mjölkbönderna. Vi kommer ha en banderoll mellan oss med texten “Öppna landskap kan inte importeras”.

Partiledare Littorin, suppleant Axelsson, samt ytterligare några partimedlemmar kommer att åka 10-13 mil enkel resa med traktor på måndag morgon. Och naturligtvis lika långt hem efter en förhoppningsvis givande dag i huvudstaden.

Partiordförande Claes Littorin.