DÖ och nyval?

“Decemberöverenskommelsen” har i dag förkastats, och krav på extra val kommer från olika håll.

Landsbygdspartiet oberoendes styrelse röstar i kväll för att Landsbygdspartiet oberoende ska ställa upp i ett eventuellt extra val till riksdagen.
Dock är det långt kvar till detta, och mest sannolikt är att det inte blir något extra val. Men om, så kör vi!!!  
Vi kommer behöva allt stöd vi kan få, så ni som velat om medlemskap, vela inte längre, utan betala in 150 kr på bg 493-5524. Glöm inte att uppge namn och kontaktuppgifter på hemsidan.  https://landsbygdspartiet.org/medlemskap/  
Betala nu på en gång, det gäller för hela 2016 också!

Med vänliga hälsningar
Claes, ordförande