Rösträtt på höstmötet

Partiets höstmöte och extra årsmöte den 11 november närmar sig med stormsteg.

Då kommer det att tas beslut om våra representanter på riksdagsvalsedlarna. I vanlig ordning är det endast medlemmarna som har rösträtt. I stadgarna står följande: “Medlemsavgift för ny medlem ska vara betald 3 månader före årsmöte för rösträtt. Nyare medlemmar har närvarorätt och yttranderätt men ej rösträtt.”

Det innebär att du som vill rösta, men ännu ej är medlem behöver fylla i formuläret på http://medlemswebb.landsbygdspartiet.org/bli-medlem  och betala senast 11 augusti!

Valkommittén är i full gång med sitt arbete och räknar med att till höstmötet ha förslag på personer till riksdagslistan. Kommittén bygger förslaget utifrån visat engagemang för partiet och uppmanar er att utnyttja sommaren/hösten för att värva medlemmar, skriva insändare och göra partireklam på marknader och mässor runt om i landet. Kanske ta initiativ och starta lokalavdelning/länsförbund?

Valkommitténs sammankallande är Pierre Ländell och du når honom och hela kommittén via valkommitte@landsbygdspartiet.org Om du vill anmäla ditt intresse för att nomineras till en plats på riksdagslistan kontaktar du kommittén och berättar lite om dig själv, vem du är, hur ditt engagemang i partiet ser ut.