Årsmötesreferat uppdaterat

Referatet från årsmötet är nu uppdaterat med filmerna från seminariet om markägarfrågor i norra delen av landet.

Årsmöte 2018