Debatt: Underlätta för bönderna

Följande debatt artikel skriven av André Önnebro publicerades i Östersundsposten 2021-06-18

Klicka här för att läsa artikeln i ÖP

Första april i år kunde man på miljöpartiets hemsida läsa att de lanserat ett djurpolitiskt program. Efter en snabb titt på innehållet tänkte jag – aha! Första april! Det här är ett skämt! Det var det inte.

Jag gissar att MP komponerat detta program som en reaktion på Uppdrag gransknings avsnitt om misskötta krav-gårdar och på så sätt fiska röster. Kan vara en ren slump, men jag tvivlar.

Nu kanske ni tror att det inte finns något positivt i detta djurpolitiska program MP komponerat, men det finns faktiskt några guldkorn. Tyvärr börjar MP som vanligt i fel ände.

En övervägande majoritet av våra bönder gör vad de kan för sina djur och sköter sig utmärkt. Tyvärr brottas Sveriges bönder med flera problem, däribland ekonomi och tidsbrist.

Vi i Landsbygdspartiet oberoende vill till skillnad från MP underlätta situationen för våra bönder. Landsbygdspartiet tror inte att ökade kostnader, utökad administration, övervakning och fler pålagor är rätt väg att gå och framförallt inte rätt ände att börja i.

Idag tvingas flera bönder till att ta anställning eller bedriva fler verksamheter vid sidan av jordbruk och djurhållning för att få ekonomin att gå ihop. Landsbygdspartiet vill istället se till så Sveriges bönder faktiskt kan leva på sitt jordbruk och sin djurhållning och på så sätt ge bönderna tid till sin huvudsakliga sysselsättning.

Ett första steg för att uppnå detta är slopade avgifter för djurskyddskontroller, omarbetning av lagen om offentlig upphandling så lokal och småskalig produktion får en rättvis chans!

Det lokala perspektivet ska beaktas i all upphandling. Landsbygdspartiet kräver lämplig utbildning för tjänstemän som utformar anbudsförfrågningar. Nuvarande utformning av LOU innebär att svensk produktion riskerar att slås ut av utländska koncerner och företag för att dessa kan hålla lägre priser till följd av sämre anställningsvillkor, lägre miljökrav och svårbedömda kvalitétsbeskrivningar. Detta samtidigt som de regionala och globala transporterna ökar med negativ miljöpåverkan som följd.

Så istället för att komma med straff och pålagor vill Landsbygdspartiet börja i rätt ände och se till att förutsättningarna är de bästa för böndernas skull, för djurens skull, för landsbygdens och Sveriges skull!

André Önnebro, Landsbygdspartiet oberoende Jämtland