Debatt: Annie Lööf har gjort sitt val.

 Annie Lööf har gjort sitt val. Hon pratar om mittenpolitik, men agerar som en högerpolitiker med önskan om makt framför landets bästa. Landsbygdspolitik som Moderaterna lockade med dög inte

Centerpartiet är sprunget ur bonderörelsen, men den har man för länge sedan övergivet framför globalism och tydliga uttalande om människans fria val att skapa sin framtid Samtidigt talar partiet om vikten av att marknadskrafterna får styra utan inblandning av staten. Frågan är om Centerpartiets medlemmar på landsbygden är med på denna allt tydligare högersväng.

Centerpartiet utnyttjar sin gamla ”etikett” på sin nya position. Exempel på detta är hur man driver igenom sina krav på bland annat på fria marknadshyror som man vet var Vänsterns emot det och deras enda krav på att stötta Stefan Löfven som statsminister. Det leder givetvis till ett låst läge, såvida Vänstern inte skulle utradera sitt enda krav på att ge Löfven sitt stöd.  Annie visste detta, men ignorerade.

Annie och Centerpartiet kunde naturligtvis slopat kravet på marknadshyror långt tidigare och så hade vi undvikit regeringskrisen. Men partiet ville först se hur långt de kan driva saker. Ingen kan påstå att det är att se till Sveriges bästa oavsett om man är höger eller vänster.

Att sedan spela fegt och lägga ner sin röst i omröstningen är givetvis alla ledamöters rätt, men i detta läge är det tydligt att fulspelet fortgår

 Nu har hon gjort sitt val – egentligen har hon gjort två. Till att börja med har hon markerat att inte samverka med V och SD. Partiet har markerat att man offrar landsbygden framför att ta stöd av SD. Annie har tydligt markerat att hon vill samverka med socialdemokraterna, miljöpartiet (och vänstern som stöd). Där är partiet tämligen ensamma om att driva borgerliga frågor och kan därmed ta åt sig äran, vilket skulle vara svårare i en borgerlig regering. Bara detta skapar låsningar

Samtidigt torde merparten av Centerns gamla väljare på landsbygden reagera på de beslut som nu tas i regeringen, med höjda bensinskatter, ökade krav på bensinmackar på landsbygden och i små samhällen som leder till försämrad service, ökade kostnader i försörjningsstöd genom beslut om maximerad längd på statligt ersättning vid invandring samtidigt som man saknar en integration värd namnet. Vilket handlar om sakfrågor- inte vem som har makten

Om Centerpartiet värnat sina kärnväljare borde man agerat annorlunda, man borde sett mer till sakfrågor rörande landsbygden och de mindre småorterna, men det är tydligt att partiet är på väg att lämna dem bakom sig framför nya målgrupper i städerna – och makt i ett segregerat land

Det kan komma att straffa sig!

För Landsbygdspartiet oberoende LPo
Pia-Maria Johansson, ordförande

Ladda ner en utskriftvänlig pdf här.