Interpellationer – Rosen

Till kommunalrådet Anna Karlsson, S 

Interpellation

Budgeten för särskilda boenden uppgår i Nora idag till nästan 90 miljoner totalt. Det nya omsorgs-boendet som majoriteten planerar och som Länsgården ska bygga liknas och jämförs med Smedsgården i Askersund och Blomsterängen i Hallsberg i interna samman-hang. 

Blomsterängens lägenheter ligger på 32 kvm. Hyran för dessa uppgår till 8.171 kr för 2024, vilket gör ett kvadratmeterpris på drygt 3.000 kr. Utöver detta kommer matkostnad och omsorgskostnad som innebär skattningsvis 5.000 – 8.000 kr per månad. Totalt ligger boende Blomsterängen på 10 000 kvm och inrymmer 128 lägenheter.

En lägenhet för ensamboende på Smedsgården har en boyta på 35 kvm och kostar 7.464 kr/ månad. ( 2.560 kr /kvm).  Parlägenheterna har en boyta på 55 kvm och kostar 9064 kr/månad. (1.980 kr/kvm). Avgift för måltid inom säbo ligger på 4750/månad. Smedsgården har totalt 98 st lägenheter, där två lägenheter är parlägenheter.

Både Smedsgården och Blomsterängen är byggda av Länsgården i likartat utförande i tegel Blomsterängen är den som färdigställts sist.

På Tullbackagården ligger samtliga hyror på 3 385 kr/månad, på Hagby Ängar är lägsta hyran 4 139 kr/ månad och dyraste är 4355 kr/månad. Kost på SÄBO 3 962 kr månad i Nora. Omvårdnadsav-giften är inkomstbeprövad och är max 2575 kr/månad i dagsläget över hela Sverige vilket gäller för båda boendena.

Frågor:

Hur stort beräknas Rosen bli totalt kvadratmetermässigt? 

Hur stora beräknas Rosens lägenheter att vara vara och beräknas det att finnas några parlägenheter – hur många?

Vad beräknar man bruttohyran kommer att ligga på per kvadratmeter?

Idag betalar vi i driftkostnader ca 13 miljoner för Hagbyängar och Tullbacken. Kostnaderna är fördelade ca 50/50. Från detta dras de intäkter kommunen får i hyra.  Som redovisat ovan är hyrorna av naturliga skäl betydligt lägre än i Hallsberg och Askersund. Vi har ca 145 lägen-heter. Det gör att ca 50% av vår driftkostnad får Nora kommun in i via hyror, resterande är skattefinansierat. Så kommer det med största sannolikhet inte bli vid byggnation av Rosen

Hur mycket mer beräknas kommunen att få i driftkostnad (exklusive det som debiteras enskilda) och var tänker man att dessa pengar ska tas ifrån?

Är det troligt att byggnation av Rosen kommer leda till en skattehöjning eller finns det risk att de reduceringar man gör sänker kvaliteten för de äldre?

Nora den 13 februari 2024

Pia-Maria Johansson

Landsbygdspartiet oberoende

Notera nivåskillnad jämfört med nuvarande hus på Prästgatan

Till kommunalrådet Mikael Wahlberg, S 

Interpellation

Det är ju ingen hemlighet att LPo föredrar att vi börjar i änden trygghetsboende, det vill säga en lägenhet med enklare kök, gemensamma utrymmen för måltider och social samvaro. Boendeformen trygghetsboende kan vara hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ med åldersgräns. Denna typ av boende ska inte jämföras med så kallade seniorboende som är mer av en vanlig lägenhet, men destinerade seniorer. Har man behov av hemtjänst eller hälso- och sjukvård ansöker man om det i ett trygghetsboende.

Många av trygghetsboendena har en trivselvärd på plats anställd eller nära samarbete med pensionärsorganisationer eller andra välgörenhetsorganisationer. Det vill säga ett tryggt boende för den äldre befolkningen som har en central lokalisering i stan eller byn.

Majoriteten har antytt att ingen byggherre är intresserad av att bygga utan borgensåtagande från kommunen

Har man försökt locka intressenter för att bygga trygghetsboende och i så fall hur då?

Nora den 13 februari 2024

Pia-Maria Johansson

Landsbygdspartiet oberoende

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *