Antagna förslag vid årsmötet 2015

Landsbygdspartiet oberoende, LPo, har hållit årsmöte i Ervalla, Örebro kommun 28/3 2015.

LPo har vuxit snabbt och har nu mandat i nio kommuner runt om i Sverige. Vår politik går i huvudsak ut på att motverka den kraftiga urbaniserings- och centraliseringsvåg som sveper över Sverige Landsbygden utarmas på service såsom nedlagda skolor, räddningstjänst och allmän försämring på det mesta. Den växer igen och jordbruket slås ut av billiga miljömässigt sämre produkter i frihandelns namn. Detta gynnar vare sig stad eller land då städerna oftast lider av växtvärk med alla problem som uppstår vid för kraftig och snabb förtätning.

Här följer utdrag ur några motioner och propositioner som antogs vid mötet:

# Säkrare skolskjutsar, främst på landsbygden, då vägrenar och väghållning ofta ger större olycksrisk.

# Stärkt försvarsbudget och hemvärn. Hela Sverige ska försvaras.

# Mål om 100% självförsörning på energi och drivmedel. Även mål om 100% förnybart

# Kraftigt ökad självförsörjningsgrad på livsmedel.

# I migration, asyl och flyktingpolitiken antog vi en hållning som innebär inställningen att integrationen ska stå i rimlig proportion till     det egna inhemska invånarantalet och möjlighet till integration, samt att  en balanserad migration i grunden är positiv.

# Stopp för förbränning av importerade sopor.

# Decentralisering av offentliga verk och myndigheter.

# Nej till GMO-användning i Sverige, men också nej till import av GMO-produkter. Dock tillåter vi forskning och användande i humanmedicinskt syfte.

 

En mer detaljerad information om de motioner och propositioner som antogs finns på denna länk

Antagna propositioner och motioner.

 

För partistyrelsen i Landsbygdspartiet oberoende

Partiordförande Claes Littorin.