Nyheter

Drivmedelsbeskattning

Proposition Yrkande:    Landsbygdspartiet skall driva en politik för en zonindelning av landet med utgångspunkt i de med kollektivtrafik försedda tätorterna. Drivmedelsbeskattningen skall minska ju längre ut zonen befinner sig. Bakgrund:    Landsbygden är idag beroende av bilen för den dagliga pendlingen till arbete, skola, barnomsorg etc. Orsaken till detta är avsaknaden av fungerande kollektivtrafik. Böndernas redskap …

Drivmedelsbeskattning Läs mer »

Främjande av lokal mat

Proposition Yrkande:    Landsbygdspartiet skall driva en politik som främjar lokalt producerade produkter. Landsbygdspartiet skall även verka för en översyn av befintligt regelverk kring produktion och handel med lokalproducerade produkter. Bakgrund:     Gällande regelverk kring lokalproducerade produkter försvårar/omöjliggör att verksamheten kan göras lönsam. Lokalt producerad mat är det mest klimatsmarta valet för den medvetne konsumenten och …

Främjande av lokal mat Läs mer »

Namnbyte till Landsbygdspartiet

Landsbygdsdemokraterna byter namn till Landsbygdspartiet oberoende. Detta har möjliggjorts genom att Landsbygdsdemokraterna och Landsbygdspartiet oberoende har enats och gemensamt antagit namnet Landsbygdspartiet oberoende. Nu passerar vi en milstolpe i arbetet för att ena landsbygden kring ett parti som har kunskapen och förmågan att driva frågor som berör alla de människor som lever eller har intressen …

Namnbyte till Landsbygdspartiet Läs mer »