Främjande av lokal mat

Proposition Yrkande:    Landsbygdspartiet skall driva en politik som främjar lokalt producerade produkter. Landsbygdspartiet skall även verka för en översyn av befintligt regelverk kring produktion och handel med lokalproducerade produkter. Bakgrund:     Gällande regelverk kring lokalproducerade produkter försvårar/omöjliggör att verksamheten kan Läs mer →

Namnbyte till Landsbygdspartiet

Landsbygdsdemokraterna byter namn till Landsbygdspartiet oberoende. Detta har möjliggjorts genom att Landsbygdsdemokraterna och Landsbygdspartiet oberoende har enats och gemensamt antagit namnet Landsbygdspartiet oberoende. Nu passerar vi en milstolpe i arbetet för att ena landsbygden kring ett parti som har kunskapen Läs mer →