Representanter

Bygg och Miljö

Ordinarie
Bo Henriks bo.henriks@nora.se

Ersättare
Anna Berggren
anna.berggren63@gmail.com

Bildningsnämnden

Ordinarie
Bengt Magnusson
bengt.magnusson@nora.se

Ersättare
Kaj Björåsen
kaj.bjorasen@nora.se

Socialnämnden

Ordinarie
Eva Karlsson
eva.karlsson3@nora.se

Ersättare
Pia-Maria Johansson
pia-maria.johansson@nora.se

Kultur- & Fritidsutskottet

Ordinarie
Aarne Vaahto
aarne.vaatho@nora.se

Ersättare
Kaj Björåsen
kaj.bjorasen@nora.se

Kommunstyrelsen

Ordinarie
Pia-Maria Johansson
pia-maria.johansson@nora.se

Bengt Magnusson
bengt.magnusson@nora.se

Ersättare
Aarne Vaatho
aarne.vaatho@nora.se

Kaj Björåsen
kaj.bjorasen@nora.se

Kommunfullmäktige, 5 mandat

Ordinarie
Pia-Maria Johansson
pia-maria.johansson@nora.se

Bengt Magnusson
bengt.magnusson@nora.se

Anna Berggren
anna.berggren63@gmail.com

Bo Henriks
bo.henriks@nora.se

Aarne Vaatho
aarne.vaatho@nora.se

Ersättare
Klara Sandberg
klara.sandberg@nora.se

Alexandra Mathisen
alexandra.mathisen@nora.se

Kaj Björåsen
kaj.bjorasen@nora.se

Överförmyndarnämnden

Ordinarie
Klara Sandberg
klara.sandberg@nora.se

Nora Bostäder

Styrelseledamot
Ari Kainulainen