Vi ses på Stadshotellet
18:30 efter kommunstyrelsens sammanträden.

Onsdagskvällar efter kommunstyrelsen ses vi på Stadshotellet i Nora kl 18:30

för att informera kring dagens frågor och beslut.


Datum under hösten 11:e oktober, 15: november och 13:e december.

I samband med informationen svarar vi på frågor, diskuterar och bjuder på en alkoholfri drink.
11 oktober kommer frågan om Lindesbergs Lasarett och Regionens nedskärningar att vara högaktuell.

 

Utveckling av Alntorps ö – för alla eller bara för ett fåtal.

Just nu pågår sammanställning av enkätsvaren.
Under Noramarken samlades det in ytterligare 50 unika enkätsvar i vårt tält som sedan levererades till kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2020 att ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns för att utföra skogliga åtgärder på Alntorps ö.

Negativa konsekvenser: Att låta avverka granskogen på Alntorps ö medför kortsiktigt estetiska konsekvenser som kan uppfattas negativt av kommunens invånare.

Positiva konsekvenser: Genom att avverka granskogen och ersätta den med nyplantering av lövskog skapas en snabbare omställning i det som naturen skulle sköta på egen hand.

Öppenhet och demokrati

Vi anser att politiker och tjänstemän måste börja lyssna på medborgarna och komma närmare människor.

Många invånare har idéer om sin närmiljö och om hur man kan göra saker bättre. LPo vill därför ha en levande dialog där medborgarna får uttrycka sina åsikter om olika projekt och förändringar. 

Den dagen makten slutar lyssna på sina invånare, då är det dags att byta ut dem!