Glad sommar!

🌷 🌷

Vi har sommarlov!

Under kan ni kolla in vår nya presentation:
Medan gräset växer dör kon

 

Till hösten förändrar vi våra onsdagar!
Vi finns på Slottspigorna istället för stadshotellet 4/9, 9/10, 6/11, 11/12 mellan 17:00 och 18:00,
varje onsdag efter kommunstyrelsen för att svara på frågor.

Slottspigorna ligger på Kvarnvägen 7 i Nora

Vi bjuder på “gofika”!

 

Vi ses även på Tema-kvällar på Nora Stadshotell!
Tema: Vindkraft och Ekonomi, 25:e september kl 18:30
Tema: Kommer, 13:e november kl 18:30

 

SVERIGE UT UR EU!

Landsbygdspartiet oberoende syn på Europa och samarbetet

EU är på god väg att utvecklas till en statsbildning, vilket vi inte tycker är en bra ide 
Samarbete är bra och nödvändigt för att Europas länder ska utvecklas. Dock anser Landsbygdspartiet beroende att ett land ska slå vakt om sin egenart och inte bakbinda sig i avtal som innebär ofrihet för det enskilda landet. 
Flertalet beslut som fattas i EU påverkas vi av och referenserna är inte Svenska.
Det har även med all tydlighet visat sig att den solidaritet man hoppats på saknas i EU. Som exempel kan vi nämna hur länderna hanterade flyktingvågen 2015 och  pandemin 

Vi vill att Sverige lämnar Europeiska unionen (EU) och kräver en folkomröstning i frågan, vilket vi vill ha i alla större frågor. Vi hoppas på att fördjupa det nordiska samarbetet!

Vi menar att vi har mer gemensamt och mer att vinna på att utveckla ett förbund mellan självständiga stater.
Vi (LPo) strävar mot, vilket även det nordiska samarbetet har med i sin vision en cirkulär ekonomi.
Samarbetet mellan de nordiska länderna är bland de äldsta politiska samarbetena i världen. Vi införde passfrihet redan 1 maj 1958 och har sedan dess kunnat röra oss fritt mellan länderna i Norden. Ett mål är att vara världens mest hållbara och integrerade region. 

LÄS MER HÄR


Vi uppmärksammar denna gången vår alternativa budget som vi gjort med Norapartiet

Totalt ålägger vi ett sparbeting motsvarande 2 procent, med några verksamheter och konton undantagna. Det innebär sparåtgärder motsvarande 10 834 tkr

Flera av verksamheterna har utöver detta ett arbete att göra för att komma i ram utifrån de negativa resultat man hade 2023

Förslaget innebär utöver resultatmål på 1% ett överskott på 1664 tkr som läggs i kommunstyrelsens engångsresurser

Vi vill se väl underbyggda ekonomiska underlag som inte leder till begäran av ytterligare pengar i samband med olika projekt/ombyggnationer. Därav vill framåt att detaljplaner och satsningar tas separat och inte läggs in i budget. Vi lägger därför närmare 2 miljoner i en engångspost som kan användas för projektändamål. Vi vill se tydliga redovisningar vid planering av bostäder, där inkomster och utgifter tar ut varandra och där markpriset (helst uppräknat) tillsammans med arbete och administration är den summan som kan tas ut av de boende i form av tomtpriser och VA avgifter.

Besparingar menar vi får ske i stödfunktioner och icke kärnverksamheter i första hand och vi kan inte se att vi har råd att utöka dessa för närvarande. 

Det är hög tid att se byalagen som den resurs de är och avsätta medel årligen till behov de ser/har. Badplatserna centralt och ute i kommunen behöver tillsyn årligen. Tillsammans med byalag behöver vi få till stånd ett gott samarbete för att hålla nere kostnaderna.

Ett gott ledarskap är en av de viktigaste faktorerna för en god arbetsmiljö och trivsel.

För Noras har antalet uppsägningar ökat med det dubbla 2022 och 2023 jämfört med 2021.

En hög personalomsättning är ofta tecken på dålig ledning, enligt. Det kostar också pengar. Historiskt har man generellt sagt att en personalomsättning över 10 % inte är önskvärd. I Nora ligger personalomsättningen inom socialförvaltningen på drygt 17,54% jämfört med 2021 då den låg på 13,31% . Motsvarande siffra inom bildning ligger på 14,68 % jämfört med 11,78% 2021. Vi ser att det är direkt nödvändigt att göra en analys av dessa siffror.

Majoriteten lägger 64,5 miljoner kronor på att investera i följande områden Vi lägger  44,7 miljoner

Skillnaden är att vi pekar på områden vi politisk vill undanta från besparingar. Majoriteten säger ingenting om detta. De överlåter helt till tjänstemännen och satsar på tekniska områden, samt byggnation.

LÄS HELA VÅR BUDGET HÄR

Som ni säkert många läst i tidningarna kommer det inte att gå några turistig på järnvägsspåren i sommar. Detta på grund av att man inte kan garantera spårens säkerhet. Det i sin tur beror på att man inte anser sig få tillräckligt med pengar från Stiftelsen och dess huvudmän.

Som du säkert vet har vi ju en stiftelse och en förening gällande järnvägen. Stiftelsen äger bland annat de kulturella byggnaderna medan föreningen driftar det samma. Föreningen äger även en hel del av tågen. Kommande tre år önskar man närmare 11 miljoner.

Så här skriver föreningen själva ”Vi har ett strikt ansvar att den järnväg vi kör på är säker. När vi nu inte får loss medel för ens årets underhåll eller en möjlighet att själva finansiera det hela så har vi inga andra val än att tyvärr stoppa trafiken för i sommar. Vi ska dock påtala att järnvägen är säker att åka på men den tål i dag inte den last sommarens trafik skulle innebära. Vi räknar med att köra de beställningskörningar vi har och även att genomföra Tågkollo som planerat. Det blir inget Ångtåg uti Nora i sommar helt enkelt.”

För oss i LPo är det oklart hur det kan komma sig att vissa tåg kan köras medan andra inte kan köras. Kanske handlar det om tågens tyngd?

Konflikten mellan Stiftelsen och föreningen är inte ny, den har pågått i flera år. Som vi alla vet är inte detta enbart den ena sidans fel LPo har försökt förstå, men detta mynt har många sidor. Allt från historiskt svag styrning, till egna intressen i föreningen. Kanske har nu bara droppen fått bagaren att rinna över.

Det är även oklart vad som ytterligare kan göras för att förstärka föreningens ekonomi och bidra ökat underhåll. Vi har ställt frågan via vår ordförande men svar har uteblivit.

LPo har föreslagit att utöka turistattraktionen med att kunna köra dressin i en motion inskickad 2022.

Tyvärr verkar inte majoriteten våga stötta den i arbetsutskottet som var förra veckan. Vi hoppas  få annorlunda ställningstagande i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige då vi i denna motion ber kommunen aktualisera frågan, till skillnad från vår motion om vedeldade tåg som vi insåg var felformulerad från oss.

Du kan läsa motionen här samt kommunens svar

Motion – Förslag att iordningsställa dressin

Här är svaret


Debatten om Lindesbergs Lasarett

Varför ska de lyssna på sina väljare när de har den här inställningen?

Centerpolitikern i regionen måste vara helt världsfrånvänd när dessa representanter tror att C ska kunna behålla väljarna. C mål har ju varit en decentraliserad politik med ”nära tänk” Det verkar vara ett minne blott när det handlar om primärvården. Nu är budskapet att alla har möjlighet till vård. Att dessutom lägga ner Storå vårdcentral som ligger bredvid ett vårdboende rimmar oerhört dåligt med ”nära vård” som är ett typiskt Socialdemokratiskt budskap.

Att regionpolitiker inte för en stund har lyssnat på alla protester både från sina egna kommunala politiker och allmänhet är skrämmande.

Sedan är man förvånad över att folks politikerförakt ökar och finner det tröstlöst att försöka påverka.

Men vi ger inte upp, det handlar om att förändra sitt röstbeteende och se till vad politikerna lovar kontra håller.

Vi hoppas även på klokare beslut rörande Lindesbergs kirurg AKUT  än vad som nu ligger i förslaget, DVS nedläggning.

LÄS MER HÄR


Rosen?

Majoriteten tog beslut om att anta detaljplan för Rosen. Den kommer att överklagas till Mark- och miljödomstolen. Landsbygdspartiet obereoende m fl. reserverar sig skriftligt.

LÄS VARFÖR HÄR

LPo kommer också att ställa två stycken interpellationer till kommunalråden utifrån ovan.

LÄS INTERPELLATIONERNA HÄR

Vargstammen

2021 lade LPo Nora en motion om en vargfri kommun

Det råder obalans i skogen

Kunde älgarna demonstrera skulle de definitivt göra det, liksom alla industriuppfödda djur som blir till mat på våra tallrikar

LÄS MER HÄR

En karta över vargrevir i Örebro län:

 

Öppenhet och demokrati

Vi anser att politiker och tjänstemän måste börja lyssna på medborgarna och komma närmare människor.

Många invånare har idéer om sin närmiljö och om hur man kan göra saker bättre. LPo vill därför ha en levande dialog där medborgarna får uttrycka sina åsikter om olika projekt och förändringar. 

Den dagen makten slutar lyssna på sina invånare, då är det dags att byta ut dem!