Dags att byta spår i Nora kommun!

Öppenhet och demokrati

Vi anser att politiker och tjänstemän måste börja lyssna på medborgarna och komma närmare människor.

Många invånare har idéer om sin närmiljö och om hur man kan göra saker bättre. LPo vill därför ha en levande dialog där medborgarna får uttrycka sina åsikter om olika projekt och förändringar. 

Den dagen makten slutar lyssna på sina invånare, då är det dags att byta ut dem!