Motioner

Utreda cykelbana Norastad-Lillamon - Juni 2023

Klarspråk - Maj 2023

Medborgarbudget - Maj 2023

Marknadsföring LIS-plan - Maj 2023

Nämndinitiativ - Januari 2023

Renovera dressiner - Mars 2022

Byte drivmedel tåg - Mars 2022

Vargfri kommun - December 2021

Ändrad fastighetsförvaltning
- September 2020

Stärkt krisberedskap och livsmedelsstrategi
- Februari 2019