Tidslinje

Sista datum inför valet 2018.

Valkommittén består av Pierre Ländell, Hans Boström, Ulla-Karin Grafström, Arne Gunnarsson, Thomas Andersson och nås via valkommitte@landsbygdspartiet.org

Valmyndighetens kalender för valåret 2018.

April

10 – alla handlingar kring valsedlar och nomineringar skall vara inskickade till respektive länsstyrelse för att namnvalsedlarna ska hinna tryckas i tid, för garanterad leverans 45 dagar innan valet. Pierre och Thomas sköter det.
Valsedlarna ska vara betalda innan beställningen skickas till tryckeriet.
Partiet betalar riksvalsedlar, även lokala riksvalsedlar. 
Län och kommuner betalar allt själva direkt till sin Länsstyrelse.  Manual Betalning namnvalsedlar
Kostnader för valsedlar med färglogga: Grundavgift/originalkostnad för varje variant av valsedel 1400:- därefter tillkommer 59:- per 1000 valsedlar.


Så här ser vår logga som ska tryckas på valsedlarna ut.

 

Maj

Valsedlar levereras ”när de är tryckta”, förhoppningsvis senast 45 dagar innan valet. Vi hoppas kunna få riksvalsedlarna levererade hem till alla ”länsansvariga för hantering av valsedlar” som skall se till att det finns kommunansvariga i samtliga kommuner inom länet, som i sin tur ser till så att det kommer ut valsedlar i vallokalerna. Men det kan bli som 2014, att de bara levereras till två platser i landet och länsansvariga får lösa logistiken med transport och distribution därifrån.

Juni

Vallokaler och röstningslokaler fastställs så småningom, valnämnderna i kommunerna börjar arbeta under våren.

Juli

Sommar, sol och valturnéer. Valsedlar som anmälts och betalats i tid (före 10 april) ska vara levererade till anmälda mottagare senast 25 juli. Sedan ska de delas ut…

Direktreklam utan adress (ODR) kan vara kostnadseffektivt och miljövänligt för att i glest befolkade postnummerområden får ut våra valsedlar och foldrar till ALLA hushåll! Kostnaden blir drygt en krona per styck, väl värt pengarna i glesbygden!   Läs mera   på PostNords sida. 

Augusti

22 – Förtidsröstning påbörjas i röstningslokaler. Våra valsedlar ska komma på plats så fort som möjligt! Det kommer att vara kring 3000 röstlokaler för förtidsröstning, öppna på lite olika tiden, fram till valet. Våra riksdagsvalsedlar måste vi hjälpas åt att distribuera till så många lokaler som möjligt. Vallokaler på valdagen kommer att vara över 5000 stycken. Även där måste vi få ut våra valsedlar. Alla vallokaler öppnar samtidigt kl 08.00 på valdagen, då vore det önskvärt att vi hade någon på plats med en bunt valsedlar i handen…

September

7 – Blanketten   ”SAMTYCKE Deltagande i val”   gäller endast i de län och kommuner där det inte finns någon namnvalsedel eller några listor för LPo. Se info www.val.se/for-partier/infor-valet-  

Blanketten ska skickas till länsstyrelsen i ditt län av dig som vill stå till förfogande i ditt län eller kommun om det kommer in röster på LPo på blanka valsedlar. Vem som helst kan skicka in och kan komma in på LPo mandat i en kommun/län där vi inte har gått ut med namnvalsedlar. Kryssa i alla rutor och ange noga vilken kommun och landsting.

Denna blankett är nytillkommen för att förhindra att personer som inte alls vill kandidera ska kunna få mandat efter att väljare skrivit namnet på blanka valsedlar.

9 – VALDAGEN!!

 

Det finns mycket information på Valmyndighetens sida  www.val.se  

 

 

 

 

 

Mars

Riksdagslistan fastställdes på Landsbygdsmötet 2018-03-24.

För länsavdelningar som vill ha en lista till Landstingsvalet gäller att Länsansvarig/ordförande ansvarar för följande:

 • samlar in namnen
 • kontrollerar via medlem@landsbygdspartiet.org  att medlemsavgiften till Riksorganisationen är betald
 • skicka ett mejl före 15 mars med namnen i rätt ordning till Ulla-Carin Grafström ulla-caringrafstrom@hotmail.com 
 • bestäm hur många valsedlar ni önskar, och meddela det till Ulla-Carin tillsammans med adressen dit valsedlarna ska levereras
 • Observera att ni själva måste betala in tryckkostnaderna till er länsstyrelse innan 10 april! Manual Betalning namnvalsedlar
 • Se till att samtliga på listan förstår att blanketten för Län: FÖRKLARING Val till landstingsfullmäktige 2018  ska fyllas i noggrant och tydligt. Ange i denna ordning: ålder, det yrke/titel du vill ska stå på valsedeln samt postort, glöm inte att skriva under
 • Blanketten MÅSTE  före 5 april skickas till Pierre Ländell, Badhusvägen 2, 590 42 HORN
 • På läns- och kommunnivå finns inte något krav på utdrag ur belastningsregistret, och om ni väljer att begära en underskriven Uppförandekod så hanterar och behåller ni den lokalt

 

För kommunavdelningar som vill ha en lista till kommunvalet gäller att respektive ordförande ansvarar för följande:

 • samlar in namnen
 • kontrollerar via medlem@landsbygdspartiet.org  att medlemsavgiften till Riksorganisationen är betald
 • skicka ett mejl före 15 mars med namnen i rätt ordning till Hans Boström hansbostromhallen@gmail.com
 • bestäm hur många valsedlar ni önskar och meddela även det till Hans tillsammans med adressen dit valsedlarna ska levereras
 • Observera att ni själva måste betala in tryckkostnaderna till er länsstyrelse innan 10 april! Manual Betalning namnvalsedlar
 • Se till att samtliga på listan förstår att blanketten för Kommun: FÖRKLARING Val till kommunfullmäktige 2018 ska fyllas i noggrant och tydligt. Ange i denna ordning: ålder, det yrke/titel du vill ska stå på valsedeln samt postort, glöm inte att skriva under
 • Blanketten MÅSTE  före 5 april skickas till Pierre Ländell, Badhusvägen 2, 590 42 HORN.
 • Även om det inte finns någon förening i just er kommun så kan ni lämna in en kommunlista! Det är enkelt, och det kan vara ett enda namn! Och givetvis måste medlemsavgiften till Riksorganisationen vara betald! Namnen i rätt ordning till Hans Boström hansbostromhallen@gmail.com
 • och förklaringsblanketten FÖRKLARING Val till kommunfullmäktige 2018 ska förstås skickas in till Pierre Ländell, Badhusvägen 2, 590 42 HORN senast 5 april
 • På läns- och kommunnivå finns inte något krav på utdrag ur belastningsregistret, och om ni väljer att begära en underskriven Uppförandekod så hanterar och behåller ni den lokalt