Sista datum inför Landsbygdsmöte
och valet 2018.

Valkommittén består av Pierre Ländell, Hans Boström, Ulla-Karin Grafström, Arne Gunnarsson, Thomas Andersson och nås via valkommitte@landsbygdspartiet.org

Februari

1 – Mottagning av motioner till Landsbygdsmötet öppnar motion@landsbygdspartiet.org

16 – sista dagen för anmälan och betalning till Landsbygdsmötet till ordinarie pris enligt kallelsen  2018-03-24/25 Kallelse årsmöte

18 – sista dagen för anmälan av ”länsansvarig för hantering av valsedlar” till Arne Gunnarsson arne.gunnarsson@landsbygdspartiet.org Antalet riksvalsedlar till varje län föreslås av länsansvarig.

19 – kl 18.30 telefonmöte för länsansvariga för hantering av valsedlar, telefonnummer och kod skickas ut av Arne.

22 – sista dagen för bokning av hotellrum i Östersund inför Landsbygdsmötet till rabatterat LPo-pris.

23 ­– sista dagen för nominering till partistyrelsen inför Landsbygdsmötet valberedningen@landsbygdspartiet.org

23 – sista dagen för inlämnande av motioner till Landsbygdsmötet motion@landsbygdspartiet.org

26 – kl 18.30 telefonmöte där man kan få svar på valfrågor, alla i kommunerna får delta/lyssna. Anmälan till Arne Gunnarsson arne.gunnarsson@landsbygdspartiet.org som meddelar nummer och kod.

28 – sista dagen för anmälan till länsstyrelserna av ”Behörig beställare för hantering av valsedlar” men det fixar valkommitténs Pierre och Thomas, det behöver ingen annan bry sig om!

 

Mars

5 – kl 18.30 telefonmöte där man kan få svar på valfrågor, alla i kommunerna får delta/lyssna.

12 – kl 18.30 telefonmöte där man kan få svar på valfrågor, alla i kommunerna får delta/lyssna.

15 – sista dagen för inlämnande av alla handlingar för de som ska stå på någon namnvalsedel

För riksdagslistan skall varje kandidat skicka in följande handlingar till Pierre Ländell, Badhusvägen 2, 590 42 HORN:

För län/kommunavdelningar gäller att respektive ordförande har ansvaret att kontrollera att medlemsavgiften till Riksorganisationen är betald, beräkna hur många valsedlar som behövs, samt att samla in alla uppgifter och blanketter och skicka in till Pierre Ländell, Badhusvägen 2, 590 42 HORN:

  • Lista med kandidater enligt fastställd ordning
  • En ifylld och underskriven Förklaringsblankett enligt ovan för varje kandidat. En blankett behövs för vardera nivån:
    Län: FÖRKLARING Val till landstingsfullmäktige 2018 
    Kommun: FÖRKLARING Val till kommunfullmäktige 2018
  • Ni behöver inte lämna utdrag ur belastningsregistret, och om ni väljer att begära en underskriven Uppförandekod så behåller ni den lokalt.
  • Observera att ni måste betala tryckkostnaderna själva.

Även om det inte finns någon förening i just er kommun så kan ni lämna in en kommunlista! Det är enkelt, och det kan vara ett enda namn! Och givetvis måste medlemsavgiften till Riksorganisationen vara betald! Namnen i rätt ordning och förklaringsblanketten ska skickas in till Pierre Ländell, Badhusvägen 2, 590 42 HORN senast 15 mars.


19 –
kl 18.30 telefonmöte där man kan få svar på valfrågor, alla i kommunerna får delta/lyssna.

23 – På Landsbygdsmötet tas beslut om den slutliga namnvalsedeln i riksdagsvalet. Den som inte lämnat in kompletta uppgifter och handlingar till Valkommittén senast kl 24.00 den 23 mars kommer att strykas. Detta gäller även de som då inte betalat medlemsavgiften.

24 – Landsbygdsmötet inleds

25 – Landsbygdsmötet avslutas och riksdagslistan fastställs

26 – kl 18.30 telefonmöte där man kan få svar på valfrågor, alla i kommunerna får delta/lyssna.

 

April

10 – alla handlingar kring valsedlar och nomineringar skall vara inskickade till respektive länsstyrelse för att namnvalsedlarna ska hinna tryckas i tid för garanterad leverans 45 dagar innan valet. Pierre och Thomas sköter det.

Valsedlarna ska vara betalda innan beställningen skickas till tryckeriet.
Partiet betalar riksvalsedlar, även lokala riksvalsedlar. Län och kommuner betalar allt själva.
Kostnader för valsedlar med färglogga: Grundavgift/originalkostnad för varje variant av valsedel 1400:- därefter tillkommer 59:- per 1000 valsedlar.

Maj

Valsedlar levereras ”när de är tryckta”, förhoppningsvis senast 45 dagar innan valet. Vi hoppas kunna få riksvalsedlarna levererade hem till alla ”länsansvariga för hantering av valsedlar” som skall se till att det finns kommunansvariga i samtliga kommuner inom länet, som i sin tur ser till så att det kommer ut valsedlar i vallokalerna. Men det kan bli som 2014, att de bara levereras till två platser i landet och länsansvariga får lösa logistiken med transport och distribution därifrån.

Juni

Vallokaler och röstningslokaler fastställs så småningom, valnämnderna i kommunerna börjar arbeta under våren.

Juli

Sommar, sol och valturnéer.

Augusti

22 – Förtidsröstning påbörjas i röstningslokaler. Våra valsedlar ska komma på plats så fort som möjligt!

September

7 – Blanketten   ”SAMTYCKE Deltagande i val”   gäller endast i de län och kommuner där det inte finns någon namnvalsedel eller några listor för LPo.

Blanketten ska skickas till länsstyrelsen i ditt län av dig som vill stå till förfogande i ditt län eller kommun om det kommer in röster på LPo på blanka valsedlar. Vem som helst kan skicka in och kan komma in på LPo mandat i en kommun/län där vi inte har gått ut med namnvalsedlar. Kryssa i alla rutor och ange noga vilken kommun och landsting.

Denna blankett är nytillkommen för att förhindra att personer som inte alls vill kandidera ska kunna få mandat efter att väljare skrivit namnet på blanka valsedlar.

9 – VALDAGEN!!

 

Det finns mycket information på Valmyndighetens sida  www.val.se