lpovasternorrlandVälkommen till Landsbygdspartiet oberoende i Västernorrland!

Styrelsemöte i LPoV den 22 april 2018, Näsets skola i Ånge kommun.     Från vänster: Mattias Tjernström, Christer Sandin, Marianne Forsell, Arne Forsell, Lars Johansson, Börje Falk, Anders Wästfelt (infälld bild). Saknas på bilden gör Bertil Thalén.

Länsförbundet bildades i Sollefteå den 9 februari 2018. Under verksamhetsåret har LPoV genomfört 5 styrelsemöten enligt styrelsebeslut den 2018-02-25. Protokoll och ev. bilagor har sänts till styrelseledamöterna enligt stadgarna.

För verksamhetsåret 2019 har styrelsen fattat beslut om följande fyra ordinarie styrelsemöten samt LPoV´s årsmöte 2019.

Söndag 10/2 kl 13:00     LPoV Ordinarie styrelsemöte. Plats: Wästergården – Liden
Söndag 10/3 kl 13:00     LPoV Årsmöte. Plats: Beslutas i månadsskiftet jan/feb 2019
Lördag, Söndag 6-7/4    LPoV  Landsmöte/Årsmöte (Beslutat av förbundsstyrelsen)
Söndag 12/5 kl 13:00     LPoV Ordinarie styrelsemöte. Plats: Wästergården – Liden
Söndag 15/9 Kl 13:00     LPoV Ordinarie styrelsemöte. Plats: Wästergården – Liden
Söndag 17/11 Kl 13:00   LPoV Ordinarie styrelsemöte. Plats Wästergården – Liden

LPoV valberedning har, under Arne Forsell ledning, börjat arbetat med att ta fram förslag på ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret 2019.

Vill du vara med i vårt viktiga, kreativa och roliga arbete så tveka inte att kontakta Arne Forsell. E-post: arne.forsell@torrsjokraft.se  Tel: 070 – 533 38 44

Hjärtligt Välkomna!

Hälsar styrelsen för LPo Västernorrland.