Informationskvällar

Vi startade upp med tre informations/diskussionskvällar i Knutby, Skyttorp och Järlåsa Följande frågor diskuterades Brandförsvar Drivmedelsskatter Samhällsservice i allmänhet ( vård, omsorg och skola) Vi har nedläggnings hot mot flertal skolor i Uppland. Rovdjurspolitik Dubbdäcksförbud

Läs mer →

Föreningen bildades

Avdelningen bildades 19/12-2012 i Knutby Vid första möte tillsattes en interimsstyrelse som sitter till årsmöte 4/2-2013 Bestående av: Claes Littorin, Erica Åhström, Lars Bergquist, Anna Karlsson, Lucas Karlsson, Kerstin Karenius Dahlin, Åsa Pousettte

Läs mer →