Andra lokala frågor

Drivmedelsbeskattningen

Dagens höga priser på drivmedel är en stor hämsko och ofta en tung ekonomisk börda för oss på landsbygden. LPo driver frågan om sänkta skatter, men ännu är inget konkret sätt att få bästa och rättvisaste resultat spikat. Diskussioner pågår och det finns flera tänkbara vägar att gå.

Antingen en totalt sett lägre beskattning för alla, vilket är enklast och sannolikt gynnar oss i glesbygd mer än de som bor mer centralt eftersom körsträckan oftast är längre. Alternativt ett skatteavdrag eller exempelvis momsbefrielse om man är fastboende i glesbygd.

Som sagt, diskussioner pågår, men LPo Uppsala ska verka för att få ner kostnaderna på drivmedel till gagn för landsbygdsbefolkningen. Även denna fråga är en riksfråga, men också här är det viktigt att LPo Uppsala för ut partiets budskap.

 

Häv dubbdäcksförbudet

Dubbdäcksförbudet som införts i Uppsala skall tas bort anser Landsbygdspartiet oberoende Uppsala. Dubbdäcken räddar liv, det är cirka 40% större risk att råka ut för en olycka med dubbfria däck och framför allt boende på landsbygden är i stor utsträckning i behov av dubbdäck för säkrare transporter.

Nuvarande beslut om dubbförbud i Uppsala motiveras med att man måste få ner partikelhalterna. Detta har också skett, även om marginellt på de berörda platserna, men vad man måste beakta är också att kommunen har börjat städa oftare.

Att förbjuda dubbdäck på enskilda gator gör endast att du som bilist med sådana däck får åka omvägar för att ta dig från A-Ö och därigenom åker man en ofta betydligt längre sträcka, vilket är negativt för miljön i stort.

Dessutom har det kommit nya rön som gör gällande att det inte är de små partiklarna pm10 som påstås komma från dubbdäckstrafik som är de farliga, utan de ännu mindre sk pm2,5 som är farligast att andas in och dessa kommer från förbränningsmotorer. En dubbdäcksavgift liksom trängselskatter har det diskuterats om att införa i Uppsala, även här tar LPo Uppsala ställning mot sådana eventuella förslag i dessa frågor.

 

Upphandlingskriterier för livsmedel

Dagens upphandlingskriterier för livsmedel hämmas till stor del av LOU, lagen om offentlig upphandling. Men det finns vägar att gå för att ställa krav som motsvarar de som ställs på svenska livsmedelsproducenter.

Sigtuna kommun, som en av få, har lyckats och det finns ingenting som säger att inte Uppsala kommun skulle kunna klara detsamma.

Vad det handlar om är egentligen att den dubbelmoral som nu genomsyrar det offentligas agerande i denna fråga måste stoppas. Regering och riksdag har beslutat om lagar och regler beträffande djurskydd och miljö inom livsmedelsproduktionen. Förmodligen har Sverige gått längst i världen i dessa frågor, vilket väl i och för sig är lovvärt, men dessvärre så följer det offentliga endast i undantagsfall de regler och lagar man skapat beträffande livsmedelsupphandling, sannolikt mest eftersom det innebär en merkostnad pga att livsmedel producerar efter svenska regler och lagar blir dyrare.

Effekten blir ironiskt nog att skapandet av dessa regler och lagar i kombination med svårpasserad LOU, gör att bla svenska skolbarn och äldre konsumerar mat producerad under betydligt sämre miljö och djurskyddsbetingelser än den svenska. Vilket i sin tur leder till att svenska livsmedelsproducenter inte får konkurrera på lika villkor och riskerar utslagning pga dålig ekonomi. Sveriges självförsörjningsgrad är redan nu skrämmande låg och detta ställningstagande handlar inte om att gynna, utan om att sluta missgynna det svenskproducerade. LPo i Uppsala kommun ska arbeta för att kommunen omedelbart i sina upphandlingskriterier ställer krav som motsvarar de svenska beträffande miljö och djurskydd.