Motion

Ja, så här efter nyår är det många som känner behov att komma igång med motionerandet. 

LPo kommer att öppna en speciell mejladress för mottagande av motioner den 1 februari. Då har fakturorna på medlemsavgiften förfallit, och vi vet vilka som har obrutet medlemskap och därmed motions- och rösträtt på Landsbygdsmötet/årsmötet. Senare tillkomna, eller betalande, har enligt stadgarna §5 endast närvarorätt och yttranderätt på årsmöte.

Vi tar endast emot motioner till Landsbygdsmötet på det sättet, och till och med den 23 februari – fyra veckor före mötet. Mer information och mejladress kommer senare. Men börja gärna klura redan nu på din motion!

Vi har en  Facebookgrupp för diskussion om motioner,   gå gärna med där!

Mall motion till Landsbygdsmötet.