Motion – Läs- & skrivförmåga hos barn

Kommunfullmäktige i Nora Datum 2024-02-12 Motion från Bengt Magnusson, Landsbygdspartiet oberoende, Nora Läsförmågan hos våra skolbarn har tydligt försämrats och skillnaden mellan olika elevgrupperökar, beroende på social bakgrund, vilket måste anses som oroväckande. När kan vi förvänta oss att barn kan läsa, när skall de knäcka läskoden? Ja, men det varierarsäkerligen när och på vilken […]

Motion – Läs- & skrivförmåga hos barn Läs mer »