Pia-Maria Johansson

Akutkirurgi och -ortopedin i Lindesberg

Igår onsdag 27 mars var det möte på bion i Lindesberg. Det handlade om Lindesbergs Lasarett och stängning av den akuta kirurgi och ortopedin samt borttagande av specialistmottagningarna, vilket berör Nora i allra högsta grad. Lokalen var överfylld under debatten.Mer än 100 personer tvingades vända i dörren! – Ingen vet hur mycket pengar som sparas

Akutkirurgi och -ortopedin i Lindesberg Läs mer »

Digitala verktyg, bra eller dåligt?

Kommunfullmäktige i Nora Datum 2024-02-12 Interpellation från Bengt Magnusson, Landsbygdspartiet oberoende, Nora. Frågan till kommunalråden Anna Karlsson, Dan Pierre och Mikael Wahlberg. Utvärdering av införandet av digitala verktyg för politiker och tjänstemän Sedan en tid tillbaka har politiker i Nora kommuntilldelats en Ipad samt en så kallad politikeradress. Där ges information, uppgifter och handlingar. Det

Digitala verktyg, bra eller dåligt? Läs mer »

Läsgaranti årskurs 1?

Kommunfullmäktige i Nora Datum 2024-02-12 Motion från Bengt Magnusson, Landsbygdspartiet oberoende, Nora Läsförmågan hos våra skolbarn har tydligt försämrats och skillnaden mellan olika elevgrupper ökar, beroende på social bakgrund, vilket måste anses som oroväckande. När kan vi förvänta oss att barn kan läsa, när skall de knäcka läskoden? Ja, men det varierar säkerligen när och

Läsgaranti årskurs 1? Läs mer »

Bygdepeng?

Motion – Bygdepeng   Bakgrund   Bygdepeng är ett ekonomiskt stöd för lokal utveckling av en ort eller by och kan möjliggöra idéer om hur man vill utveckla en bygd.  Vill man göra en mötesplats och försköna den med blommor, parkbänkar. Kanske bygga ett utegym eller anlägga en brygga, vandringsled, skapa aktiviteter som samlar bygden och bidrar till

Bygdepeng? Läs mer »

Fängelse i Nora?

Kommunfullmäktige i Nora Datum 2024-02-12 Motion från Bengt Magnusson, Landsbygdspartiet oberoende, Nora I olika medier (exempelvis SVT, DN och SvD) finns det information om att antalet fångar iSverige växer rekordartat. Enligt Kriminalvårdens egna prognoser kan så många som 35 000människor sitta inlåsta om tio år. Redan nu är det fullt på landets olika fängelser och häkten och

Fängelse i Nora? Läs mer »

Interpellationer – Rosen

Till kommunalrådet Anna Karlsson, S  Interpellation Budgeten för särskilda boenden uppgår i Nora idag till nästan 90 miljoner totalt. Det nya omsorgs-boendet som majoriteten planerar och som Länsgården ska bygga liknas och jämförs med Smedsgården i Askersund och Blomsterängen i Hallsberg i interna samman-hang.  Blomsterängens lägenheter ligger på 32 kvm. Hyran för dessa uppgår till

Interpellationer – Rosen Läs mer »

Motion – Läs- & skrivförmåga hos barn

Kommunfullmäktige i Nora Datum 2024-02-12 Motion från Bengt Magnusson, Landsbygdspartiet oberoende, Nora Läsförmågan hos våra skolbarn har tydligt försämrats och skillnaden mellan olika elevgrupperökar, beroende på social bakgrund, vilket måste anses som oroväckande. När kan vi förvänta oss att barn kan läsa, när skall de knäcka läskoden? Ja, men det varierarsäkerligen när och på vilken

Motion – Läs- & skrivförmåga hos barn Läs mer »

Verksamhetsberättelse 2023 & Verksamhetsplan 2024 – Nora

Verksamhetsberättelse 2023 Efter valet 2022 erhöll vi 5 mandat i Nora samt 2 mandat i Lindesberg  I Lindesberg gick man samman med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i en majoritet och ändrade därmed majoritetsförhållandena i Lindesberg. I Nora har kommunen omorganiserat sin styrning och ledning. Då LPo är största oppositionsparti och valde då att gå i

Verksamhetsberättelse 2023 & Verksamhetsplan 2024 – Nora Läs mer »