Lokala Insändare

Detaljplaneförslaget för Rosen

Till ledamöterna i Nora kommunfullmäktige December 2023 Detaljplaneförslaget för Rosen 11 m fl. (nytt vård- och omsorgsboende) strider fortfarande mot plan- och bygglagen & belastar kommunens framtida ekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 5 BILAGOR Nora är ingen storstad! Vi hoppas därför att fullmäktige ”lägger örat mot rälsen” för en god bebyggd miljö med god helhetsverkan och sund […]

Detaljplaneförslaget för Rosen Läs mer »

Det är dags för spårbyte i Noras kommunala politik

Ibland talar man om att majoriteten av kommunens invånare bor i närheten av Nora stad och en minoritet på landsbygden och att detta faktum kan undanta viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreboenden, bussförbindelser, sjukvård på landet eller i de små samhällena. Vi kan kalla det för ett ”majoritetsargument”. Skulle vi tillämpa samma resonemang på andra minoritetsgrupper

Det är dags för spårbyte i Noras kommunala politik Läs mer »

LPo värnar om ett respektfullt debattklimat

Den 9 juli 2022 publicerades en insändare i NA, undertecknad av de nya ledarna för Socialdemokraterna och Moderaterna i Nora. I insändaren används hård retorik och ogrundade anklagelser riktas mot oppositionsrådet tillika Landsbygdspartiet oberoendes (LPo) partiordförande Pia-Maria Johansson. Med anledning av detta vill vi i LPo förtydliga att vi värnar om ett respektfullt debattklimat och

LPo värnar om ett respektfullt debattklimat Läs mer »