augusti 2022

Det är dags för spårbyte i Noras kommunala politik

Ibland talar man om att majoriteten av kommunens invånare bor i närheten av Nora stad och en minoritet på landsbygden och att detta faktum kan undanta viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreboenden, bussförbindelser, sjukvård på landet eller i de små samhällena. Vi kan kalla det för ett ”majoritetsargument”. Skulle vi tillämpa samma resonemang på andra minoritetsgrupper […]

Det är dags för spårbyte i Noras kommunala politik Läs mer »

Det är slutsparat på de små barnen!

Alla minns debatten om de små barnen i Nora. Nedläggningen av Soltunet och Solkatten och hur majoriteten menade att man tagit hänsyn till barnkonsekvensanalysen, att hänsyn tagits till barnperspektivet och att någon förändring ej hade skett som påverkade beslutet när frågan om nedläggning av Soltunet senarelades. Barnantalet skulle sjunka och vi behövde inte så många

Det är slutsparat på de små barnen! Läs mer »

LPo värnar om ett respektfullt debattklimat

Den 9 juli 2022 publicerades en insändare i NA, undertecknad av de nya ledarna för Socialdemokraterna och Moderaterna i Nora. I insändaren används hård retorik och ogrundade anklagelser riktas mot oppositionsrådet tillika Landsbygdspartiet oberoendes (LPo) partiordförande Pia-Maria Johansson. Med anledning av detta vill vi i LPo förtydliga att vi värnar om ett respektfullt debattklimat och

LPo värnar om ett respektfullt debattklimat Läs mer »