Barnfrågan

Det är slutsparat på de små barnen!

Alla minns debatten om de små barnen i Nora. Nedläggningen av Soltunet och Solkatten och hur majoriteten menade att man tagit hänsyn till barnkonsekvensanalysen, att hänsyn tagits till barnperspektivet och att någon förändring ej hade skett som påverkade beslutet när frågan om nedläggning av Soltunet senarelades. Barnantalet skulle sjunka och vi behövde inte så många …

Det är slutsparat på de små barnen! Läs mer »