LPo värnar om ett respektfullt debattklimat

Den 9 juli 2022 publicerades en insändare i NA, undertecknad av de nya ledarna för Socialdemokraterna och Moderaterna i Nora. I insändaren används hård retorik och ogrundade anklagelser riktas mot oppositionsrådet tillika Landsbygdspartiet oberoendes (LPo) partiordförande Pia-Maria Johansson. Med anledning av detta vill vi i LPo förtydliga att vi värnar om ett respektfullt debattklimat och att vi tar avstånd från den typ av uthängande retorik som Mikael Wahlberg (S) och Dan Pierre (M) väljer att använda sig av.

En av LPo:s viktigaste frågor inför det kommande valet är just öppenhet inom den politiska processen. Vi vill att kommunens medborgare ska känna att de får information om vad som händer inom politiken och att det ska gå att kommunicera med styrande politiker. I den frågan ryms också vikten av att värna om ett respektfullt debattklimat mellan politiker i de olika partierna.

Vi alla som står på Noras vallistor har ett gemensamt ansvar för vår kommun. Vi har valt att engagera oss politiskt för att vi vill vara med och förändra och förbättra, för att fortsätta utveckla vår fina kommun. Vi i LPo har all respekt för att man måste kunna tycka olika i frågor, och att man måste ha rätt att ifrågasätta beslut och handlingar som man tycker är felaktiga. Det har vi gjort många gånger under den senaste mandatperioden när vi inte har hållit med i de beslut och riktningar som Majoriteten valt att ta. Men vi vill värna om att det inte sker genom personliga påhopp på det här uthängande sättet. Det är en sak att (på korrekta grunder) kritisera ett parti för ett resonemang som man uppfattar inte gagnar Nora, men det är något helt annat att ägna en insändare till att på ett uthängande och ogrundat sätt spekulera kring att en enskild politiker skulle äventyra hela Noras tillväxt för egen vinnings skull.

Vi har som sagt ett gemensamt ansvar för Nora – och även när vi tycker olika behöver det slutliga målet vara samma, att skapa en kommun som är bra för alla oss medborgare. Det gör vi inte genom att kasta smuts på varandra.

Vi hoppas på att det här var en obetänksam engångsföreteelse och att även S och M kommer att hjälpa till med att skapa ett respektfullt debattklimat, både fram till valet och i det kommande arbetet efteråt. Det har vi alla i Nora mycket att vinna på!

För Landsbygdspartiet oberoende i Nora kommun

Anna Berggren

Kaj Björåsen

Bo Henriks

Eva Karlsson

Steven Linton

Bengt Magnusson

Alexandra Mathisen

Klara Råberg-Sandberg

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *