Det är slutsparat på de små barnen!

Alla minns debatten om de små barnen i Nora. Nedläggningen av Soltunet och Solkatten och hur majoriteten menade att man tagit hänsyn till barnkonsekvensanalysen, att hänsyn tagits till barnperspektivet och att någon förändring ej hade skett som påverkade beslutet när frågan om nedläggning av Soltunet senarelades.

Barnantalet skulle sjunka och vi behövde inte så många förskoleavdelningar. Vi i oppositionen protesterade och föräldrarna också.

Nu konstaterar man att man räknat fel… Efter att man tömt Soltunet och lagt ner den pedagogiska omsorgen i Solkattens lokaler. Vilket svek mot Noras barn och föräldrar!

Siffrorna nedan bygger på kommunens egen statistik:

– I augusti 2020 hade vi 431 barn inskrivna i barnomsorgen.

– I augusti 2021 hade vi 420 barn inskrivna.

– Nu i maj 2022 har vi 489 barn inskrivna.

34 barn går vidare till skolan och då har vi 455 barn kvar i höst, förutsatt att INGA barn kommer till, vilket självklart kommer ske. Det innebär att barnantalet under pandemin gick ner tillfälligt, men nu åter ökar. Medan majoriteten direkt utan eftertanke, barnperspektiv eller fram förhållning lagt ner tre avdelningar (pedagogisk omsorg samt två avdelningar på Soltunet). Grupperna fylls på med mycket små barn i augusti varje år och snittet nu per avdelning är 18,1 barn /per avdelning, men flera avdelningar har betydligt högre barnantal.

I denna takt kommer snittet ligga på 16 barn/avdelning utan att vi fyllt på med ettåringar vilket är ett alldeles för högt snitt.

Vi i LPo varnade för detta och reserverade oss mot beslutet att reducera antalet avdelningar som togs 8 september 2021 i kommunstyrelsen. Den avdelning på Sparvugglan som tidigare stått tom hade vi behövt idag för att kunna närma oss de riktvärden som finns på antal barn som Skolverket rekommenderar (på Skolverkets sida kan man läsa ”För barn mellan ett och tre år kan ett riktmärke för barngruppens storlek vara 6 till 12 barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke vara 9 till 15 barn”). Nu ”räddas” kanske siffrorna upp ”något” då privata Solberga förskolor ansökt om utökning, vilket är positivt för barngruppernas storlek, men var och en kan förstå att detta inte är bra politik. Inte kan man heller se att majoriteten i sin budget satsar på att öppna några nya avdelningar 2023, det skjuter man på framtiden på bekostnad av de små barnen. Samtidigt gör man frivillig verksamhet av Soltunet när man enkelt skulle kunna öppna det igen. Det är så dålig politik att man saknar ord.

LPo lovar att starta upp tre nya avdelningar 2023 om vi får möjlighet. En av dessa avdelningar är en förskolebuss för flexibilitetens skull. Vi projekterar även för ytterligare avdelningar. Förskolor ska vara mindre och nära bostadsområdena. Det är slutsparat på de små barnen.

För Landsbygdspartiet oberoende

Pia-Maria Johansson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *