Varför så tyst i kommunpolitiken?

Varför det varit tyst senaste åren kan väl enklast förklaras med att majoritetspartierna valt att delegera ut flertalet beslut till verksamhetscheferna. De kan idag både göra omorganisationer och ta större beslut utan att politikerna tycker till, vilket vi i LPo kraftigt motsätter oss.

Vi anser att frågor av större vikt ska tas av fullmäktige, vilket även är lagstadgat i kommunallagen om än tolkningsbart, exempelvis om kostnaden förändras rörande nya skolan, dess storlek och så vidare, liksom omorganisationer inom en verksamhet som berör en hel personalgrupp.

För oss i LPo är inte ovan rena verksamhetsfrågor eftersom det påverkar våra invånare. I en liten kommun som Nora är det viktigt att vara lyhörd för detta.

Vi tror att det finns många kloka idéer bland personalen som arbetar ute bland våra äldre och barn. Behov, svårigheter för att bedriva undervisning idag och annat innehåll är frågor för tjänstemän. Likaså hur man kan komma till rätta med olika typer av problem inom omsorgerna för äldre. Ibland utvidgas dock dessa frågor och tenderar bli politiska frågor vilket är olyckligt.  Det finns också ett intresse runt om i vårt land av många politiker idag att lägga ett större ansvar på tjänstemännen, så även från våra majoritetspartier. Så vill inte LPo ha det i Nora. Så länge vi inte har ett tjänstemannaansvar kan vi inte ha det så, menar vi.

LPo vill tvärtom ha en öppen process rörande politiken i Nora, och en ökad dialog med våra invånare och företag. Det sker genom att öppna upp kommunstyrelsen igen, skapa en frågestund i fullmäktige och webbsända den. Trots att pandemin gett stora utvecklingsmöjligheter och det finns motioner för webbsändningar i fullmäktige har detta ännu ej skett. Inte ens beslut om det här har tagits. Hur svårt kan det vara? 

Får Landsbygdspartiet oberoende vara med och styra från januari 2023 kommer en av de första frågorna vara att sjösätta ovanstående.

För Landsbygdspartiet oberoende 

Pia-Maria Johansson 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *