Fängelse i Nora?

Kommunfullmäktige i Nora


Datum 2024-02-12


Motion från Bengt Magnusson, Landsbygdspartiet oberoende, Nora


I olika medier (exempelvis SVT, DN och SvD) finns det information om att antalet fångar i
Sverige växer rekordartat. Enligt Kriminalvårdens egna prognoser kan så många som 35 000
människor sitta inlåsta om tio år.


Redan nu är det fullt på landets olika fängelser och häkten och kriminalvården står därför inför
en massiv utbyggnad; nya anstalter skall byggas!

Bakgrunden till utbyggnaden är att allt fler döms till fängelse som påföljd och att straffen blir
längre. Det är en utveckling som tros kommer att förstärkas de kommande åren.
Kriminalvården bedömer att man inte klarar av att få fram tillräckligt många fängelseplatser som
krävs fram till 2033. Myndighetens beräkning är att det går att åstadkomma totalt 27 000 platser,
inklusive häktesplatser, de kommande tio åren.

Skulle det inte vara bra för Nora om det byggdes en anstalt i vår kommun?

Det finns geografisk närhet till både Kumlaanstalten och Hinseberg i Frövi.
Nora kommun, som vi alla vill skall växa, har behov av fler arbetstillfällen och en kriminalvårds-
anstalt är en arbetsplats som kan ge många olika anställningar.

Med anledning av kriminalvårdens behov av fler platser och med tanke på Noras behov av fler
arbetstillfällen, vi vill ju vara en växande kommun, föreslår jag att politiker och tjänsteman
skyndsamt arbetar aktivt för att få en kriminalvårdsanstalt till Nora.

Bengt Magnusson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *