Läsgaranti årskurs 1?

Mac HD:Users:ingawall:Dokument:Inga:Landsbygdspartiet:LPo Riktiga Loggan.jpg

Kommunfullmäktige i Nora

Datum 2024-02-12

Motion från Bengt Magnusson, Landsbygdspartiet oberoende, Nora

Läsförmågan hos våra skolbarn har tydligt försämrats och skillnaden mellan olika elevgrupper ökar, beroende på social bakgrund, vilket måste anses som oroväckande.

När kan vi förvänta oss att barn kan läsa, när skall de knäcka läskoden? Ja, men det varierar säkerligen när och på vilken nivå barnet kan läsa. Vissa barn gör det i förskoleåldern och andra får slita med det i skolan och några kan behöva extra hjälp av exempelvis speciallärare. Barnens hemmiljö har, som är väl känt, stor betydelse för inlärning. 

Skolan behöver införa en läsgaranti med särskilt uppdrag att elever skall kunna förstå hur läsning går till under årskurs ett, det vill säga knäckt läskoden. Detta bör även gälla barn med hinder, som med hjälp och ibland intensiv träning kan komma långt i sin inlärning. Elever med lässvå-righeter måste ges möjlighet till intensivträning med speciallärare och inte få anpassningar som hindrar nödvändig inlärning.

Att kunna läsa och skriva ger bättre förutsättningar för alla studier och att kunna lyckas i fram-tiden på flera olika sätt. Skolan skall också stimulera läsandet av böcker. Vi vet att läsning ger bättre nervförbindelser mellan hjärnans språkcentrum och pannloben där vi har våra exekutiva funktioner för bl.a. planering. Barn som tar del av sagor lär sig fundera över vad som kommer att hända och förstår kontexten bättre. Läsning påverkar också utvecklingen i tinningloben.

Låt oss därför införa en läsgaranti i skolan!

Bengt Magnusson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *