Debatten om Lindesbergs Lasarett

Här publicerar vi information från två insändare i 24i Bergslagen skriven av Annika Hickisch, pensionerad specialistsjuksköterska och f.d. landstingspolitiker för MP, Lena Forsgren, specialistsjuksköterska. Samt slitvargarna Peter Jilke och Ingemar Engstrand som båda är gamla läkare med mångårig erfarenhet samt Peter Larsson Linde BilskadecenterReidar Johansson, PRO och Lars IdstamSPF.

Bakgrunden är att Hälso- och sjukvårdsnämnden hade nämndmöte 16 november 2023 och då beslutade majoriteten (S, KD, C) att ge uppdraget till tjänstemännen att utifrån utvecklingsplanen återkomma till nämnden med ”En plan för att avsluta akuta kirurgiska ingrepp vid Lindesbergs lasarett. !

För specialistmottagningar vid Lindesbergs och Karlskoga lasarett planeras koncentration av hela eller delar av mottagningarna till USÖ.

  • Redan nu har halvering av IVA-platser 
  • Begränsning av verksamhet vid laboratoriet och röntgen har genomförts
  • Lindesbergs lasaretts kök föreslås övergå från att laga maten till att få paketerad mat två gånger i veckan från USÖ.  

Politikerna i HSN har alltså beslutat att Hälso-och sjukvårdsförvaltningen ska ta fram planer som framför allt påverkar länsinvånarna i norra länsdelen med begränsningar i bassjukvården.

Sparar detta pengar?
Tydligen inte för när argument presenteras som visar att det INTE blir någon besparing att genomföra förändringarna, då kommer nytt argument  ”att förändringarna inte handlar om besparingar utan om att nyttja personal effektivare”.

Akutmottagningen har en fungerande läkarbemanningen utan hyrläkare och kan möta både medicinska och kirurgiska patienter. Specialistmottagningarna har välfungerande mottagningar med sjuksköterskor och undersköterskor. Läkarbemanning behöver bara ibland stöttas med hyrpersonal. 

Det ger ingen vinst med att förflytta kostnaden (patienterna) från en billigare vårdform (länsdelssjukvård) till en dyrare vårdform (läns- och högspecialitetsvård).
Men inom ortopedin i Lindesberg föreslås en ökning av antal operationer för läns- och utomlänspatienter.  Det finns 14 tjänster för narkossköterskor på operation men bara hälften består av ordinarie anställda. Resten kommer från bemanningsföretag. Eftersom hyrpersonalen får ta patientvårdande uppgifter så får ordinarie personal sköta service och kringarbete och förlorar den roligaste delen av sitt arbete till andra som tjänar och kostar två till tre gånger så mycket i lön. Sådant leder till personalflykt och inte till bibehållande och utveckling för anställd personal!

På akutmottagningen i Lindesberg omhändertogs årligen mer än 16 000 patienter, de flesta av kirurgjouren. Av inneliggande patienter på kirurgkliniken kom 76 procent in via akutmottagningen och på medicinkliniken var det 97 procent.

Vi kan inte nog betona den stora betydelse som lasarettet i Lindesberg har för befolkningen och för den regionala utvecklingen. 

Vi fruktar att regionråden genom att ha kastat fram tanken på nedläggningar pressar personal att söka sig till andra arbetsplatser. Efter något år kan regionråden säga att det inte går att starta om sjukhuset eftersom det fattas personal!

Samtliga lokala partier i Lindesberg har sagt att de vill ha kvar sitt lasarett.

Frågan är om de kan påverka sina representanter i Hälso- och Sjukvårdsnämnden undrar vi i LPo.

Alltså, där det finns personal och verksamheten fungerar väl föreslås nedläggning. MEN på enheter där det inte finns personal och hyrpersonal behövs både till operationer och till vårdavdelning, där föreslås att utöka verksamheten.

Vi i norra länsdelen kommer behöva åka till USÖ i stället för till Lindesbergs lasarett, dag som natt, för mindre skador, buksmärtor, ögonbottenkontroller, hudbehandlingar, såromläggningar och mindre operationer i öronen m.m. Det leder till ökad trafik och koldioxidutsläpp.

I en tid när vi ska ha ett hållart resande och vi inte ska lägga alla ägg i samma korg ur beredskapssynpunkt är det oklokt att förlägga all akutsjukvård till USÖ och öka resandet med 81 varv runt jorden som några av insändarskribenterna menar att nedläggningen innebär.

I norra länsdelen finns dessutom fler äldre vilka kan ha svårt att åka kollektivt och behöver.

Det är nu du ska protestera som länsinvånare, sedan är det för sent

Håll ögonen öppna för kommande aktiviteter och ev. demonstrationer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *