Svar på insändare om VA-taxa 23-12-30


Svar på insändaren från de två kommunalråden i NA 2023-12-30

Kommunalråden M Wahlberg och D Pierre verkar leva i tron att Nora inom en snar framtid ska bli 13 000 invånare, som ska rädda både byggnation av Rosen, Karlsängskolan och höga VA avgifter. Många andra har insett att det är utopiskt särskilt med tanke på sista årens statistik. Kommunen står och stampar med samma utflytt som inflytt och ett i princip +/- resultat. 

Vi måste därmed förhålla oss till en verklighet. Det duger då inte att höja avgifter hur mycket som helst. Kommuner runt 10 000 invånare har det kritiskt konstaterar Svenskt Vatten i sin rapport 2021

Majoriteten trixar dessutom lite med sin egen information gällande va-taxan. De uppger en  19 % höjning men i verkligheten är det 29%.

Så här ligger det till : 1 juli 2023 höjdes va-taxan med 10 % som enbart var tillfällig på grund av mycket höjda el-priser Höjningen skulle upphöra 31 dec 2023. Det är denna tillfälliga höjning  som man nu inte låtsas om . Beslutet i fullmäktige innebär verkligheten att taxan höjs från 1 januari 2024 med 29 %, rätt ska vara rätt.

De två kommunalråden påstår i insändaren att  LPo, Np och Mp själva har ”räknat ut hur man snabbt kan ändra ekonomiregler, taxans utformning och göra allt billigare och bättre.

Hela argumentationen bygger på att det vore bättre om vi inte behövde följa regler. ” Detta är regn lögn!

Vi behöver anpassa oss till en verklighet där vi inte kommer nå 13 000 invånare inom en snar framtid. 

Vad vi säger är förlänga avskrivningstid på komponenterna i reningsverket. Vilket är helt i sin ordning, såvida det inte överskrider komponentens livslängd som är en självklarhet. Detta kan dock göras först vid bokslut 2023.

Vi menar också  att vissa projekt som man tagit kan vänta med anledning av att byggande i dagsläget på dessa platser inte är aktuella.

I övrigt menar vi att projekt typ Stensnäs etapp tre måste finansieras bättre. Idag , om det genomförs belastar projektet VA-kollektivets abonnenter  med ökade kostnader om 6 miljoner kronor.

Dessutom kan man nämna projekt VA till OK/Q8 som först var tänkt till 1,2 miljoner, senare utökat till 3 miljoner. Slutnotan ännu ej redovisad med en lång sträcka bergsprängning uppskattat till minst det dubblakostnaden. Inkomst kanske 1,5 miljon kronor. Vi har tidigare föreslagit att särtaxa här Det innebär en någorlunda finansiering av projektet. Men detta har hela tiden majoriteten motsatt sig. Så tyvärr får va-kollektivet/va-abonnenterna betala även denna mellanskillnad.

Vidare föreslår vi att INTE ÖKA utbytestakten i ledningsnätet vilket också är helt lagligt, samt skjuta på de delar som inte är nödvändiga.

Vi påminner om att endast nödvändiga kostnader ska tas ut av VA kollektivet som det står på svenskt vatten hållbart vatten i urbana miljöer.(2021)

Vi föreslog på fullmäktige en taxehöjning om 15% från 1 januari 2024 för att täcka ökade kostnader i avvaktan på en utredning som kan visa på hur vi kan få en jämnare takt på taxan utifrån våra förslag.

Kommunalråden skriver vidare ”Att oppositionens förslag är icke tillämpliga och rent av lagvidriga har nu också fastställts av en extern juridisk och ekonomisk kompetens specialiserad på VA-frågor.” Sanningen är att man använt samma  jurist som varit med och utformat  taxan Ni har även fått information om att det finns fler tolkningar rörande VA fonder, även det av extern ekonomisk och juridisk expertis.

Majoriteten har inte ens lyckats förmedla frågorna som återremissen innehöll. I svaret från juristen diskuteras  konsekvenser av uteblivna  ”nödvändiga” åtgärder vilket självklart inte var aktuellt i vår återremiss.

Dessutom konstaterar expertisen att taxan överensstämmer med lagen vilket den självklart gör i stora drag. Vår poäng är att taxan ska utformas så den blir skälig och rättvis och BÄTTRE  stämmer överens med 31 paragrafen vattentjänstlagen . Det innebär att fastigheter med en stor yta men litet behov av VA inte ska debiteras skyhöga grundavgifter som de inte kan göra något åt. Det finns självklart en gräns där nyttan för en fastighet  med stor yta och litet behov av VA inte längre är rättvis.

Men som man frågar får man svar kan vi konstatera och majoriteten fortsätter med majoritetens tyranni mot de abonnenter som gör av med mycket lite vatten. 

Att leverera insändare som  nu skett av kommunalråden  och som handskas ovarsamt med sanningen uppskattas inte!

Jan Rylander Norapartiet
Pia-Maria Johansson
Landsbygdspartiet oberoende

Dyraste vattnet i Norreuropa?

LÄS MER HÄR

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *