Interpellationer – Rosen

Till kommunalrådet Anna Karlsson, S  Interpellation Budgeten för särskilda boenden uppgår i Nora idag till nästan 90 miljoner totalt. Det nya omsorgs-boendet som majoriteten planerar och som Länsgården ska bygga liknas och jämförs med Smedsgården i Askersund och Blomsterängen i Hallsberg i interna samman-hang.  Blomsterängens lägenheter ligger på 32 kvm. Hyran för dessa uppgår till […]

Interpellationer – Rosen Läs mer »