Dyraste vattnet i Norreuropa?

Vatten – lika dyrt som bensin för vissa

Utdrag ur medborgarförslag till Nora kommun, 6:e maj 2023

Ovanstående är ett utklipp från ett medborgarförslag som kom in 6 maj till kommunen.
LPo Nora har uppmärksammat förslaget, varit i kontakt med tjänstemännen som ansvarar för de politiska beslut vi tagit och fått samma svar som Hobbysnickarna.

Att som majoriteten antyder i en artikel här nedan reglera problemet med föreningsbidrag är både att ”rätta ett fel med ett annat fel” och lösa frågan kortsiktigt.
Dessutom finns fler abonnenter som är drabbade som inte är föreningar
Därav menar vi att enda sättet att ändra för att få mer rimlighet i frågan är att göra om VA taxan. Ärendet kommer nu upp på kommunstyrelsen den 15 november
LPo tillsammans med fler av oppositionspartierna kommer att aktivt arbeta för att ärendet återremitteras för att få en översyn av taxan, både VAD som räknas in i taxan, det vill säga taxans konstruktion, NÄR underlag ligger till grund för taxa , samt HUR det räknas in.

Detta för att minska den ekonomiska belastningen för VA-kollektivet, till följd av föreslagen taxehöjning, då man från tjänstemannahåll föreslår öka 30% 2024, 30% 2025 och 10% 2026. Vi menar att detta är helt orimligt. Det måste tas fram en lösning som minskar belastningen för VA kollektivet med minst 50% samt en taxa som bättre överensstämma med 31 § Vattentjänstlagen

”31 §   Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna.

Avgifter enligt 26 och 27 §§ skall fördelas mellan de fastighetsägare som avses i 26 § och de avgiftsskyldiga som avses i 27 § enligt vad som är skäligt med hänsyn till den berörda allmänna platsmarkens omfattning och fastighetsägarnas nytta av vattentjänsten.”

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Pia-Maria Johansson
för LPo Nora

Uppföljning:
Läs svaret från oss på insändaren från de två kommunalråden i NA 2023-12-30 rörande VA-taxan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *