Utveckling av Alntorps ö – för alla eller bara för ett fåtal.

Uppdatering kring utvecklingen om Alntorps Ö

  • Ärendet togs upp på kommunstyrelsen den 15:e november.
  • Kommunstyrelseförvaltningen vill nu ta fram en utvecklingsplan för öns framtida utveckling och förvaltning utifrån alla de svar som kom in från allmänheten och dialogmöten.
  • Skogsstyrelsen har också tagit emot kommunens anmälan om föryngringsavverkning på Alntorps Ö. Den kom in 20:e oktober. Den avser området bakom sommarstugorna.

Under Noramarken samlades det in ytterligare 50 unika enkätsvar i vårt tält som sedan levererades till kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2020 att ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns för att utföra skogliga åtgärder på Alntorps ö.

Negativa konsekvenser: Att låta avverka granskogen på Alntorps ö medför kortsiktigt estetiska konsekvenser som kan uppfattas negativt av kommunens invånare.

Positiva konsekvenser: Genom att avverka granskogen och ersätta den med nyplantering av lövskog skapas en snabbare omställning i det som naturen skulle sköta på egen hand.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *